Wróć do artykułów

Konkubinat a podatek od spadków i darowizn

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
17.04.2019

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 21 marca 2019 r., znak FSK 958/17 uznał, że w przypadku osób pozostających w nieformalnych związkach w stosunku do rzeczy nabytych w trakcie trwania związku nie stają się automatycznie przedmiotami objętymi współwłasnością.
Z uwagi na fakt, że spadkobierca zmarłego nie pozostaje w kręgu osób wyłączonych z obowiązku zapłaty podatku od spadków i darowizn. Osoby pozostające w nieformalnych związkach celem zmniejszenia wysokości należnego im podatku winny wykazać w jakim stopniu przyczyniły się do powstania majątku spadkodawcy. Takie stanowisko zajął WSA i potwierdzone zostało prawomocnym orzeczeniem NSA.
NSA wykluczył nadto możliwość zastosowania do konkubinatu przepisów o spółce cywilnej.