Wróć

Audyty procesów przetwarzania danych osobowych

Nasi specjaliści podczas audytu weryfikują przestrzeganie szeroko pojętych przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych. W wyniku przeprowadzonego audytu nasi Klienci otrzymają raport zawierający informacje, jakie działania naprawcze lub udoskonalające powinni lub muszą podjąć, aby realizowane procesy przetwarzania danych były zgodne z przepisami RODO, a przede wszystkim, aby zapewnić ochronę osób, których dane są przetwarzane.